SPOZNAJTE NAŠE VODSTVO

Vodstvo PGD Bistrica ob Dravi

Upravni odbor

 • Stojan Škerjanc, predsednik

 • David Marin, namestnik predsednika

 • Sašo Komes, tajnik

 • Mihael Hleb Oset, poveljnik

 • Dušanka Obrovnik, članica UO; pred. kom. za članice

 • Jože Hadner, član UO; pred. kom. za veterane

 • Tina Gomilšek, članica UO; pred. kom. za mladino

 • Dragica Golubič, članica UO; gospodarica

 • Sanja Hleb Oset, članica UO

Nadzorni odbor

 • Tomaž Urleb, predsednik NO

 • Boštjan Kašman, član NO

 • Samo Steblovnik, član NO

Disciplinska komisija

 • Vilibald Hleb, predsednik DK

 • Miran Obrovnik, član DK

 • Stojan Škerjanc, član DK

 • Marko Kofler, nadomestni član DK

 • David Marin, nadomestni član DK

Poveljstvo

 • Mihael Hleb Oset, poveljnik GE

 • Denis Zafran, namestnik poveljnika GE

 • Sanja Hleb Oset, podpoveljnica GE

 • Matej Borovnik, glavni strojnik

 • Bojan Toplak, orodjar

 • Stojan Škerjanc, pomočnik poveljnika za prvo pomoč

 • Matic Žvegler, pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal

 • Primož Markuš, pomočnik poveljnika za radijske zveze

JOŽE URLEB, častni predsednik

Upravni odbor

 • Stojan Škerjanc, predsednik

 • David Marin, namestnik predsednika

 • Sašo Komes, tajnik

 • Mihael Hleb Oset, poveljnik

 • Dušanka Obrovnik, članica UO; pred. kom. za članice

 • Jože Hadner, član UO; pred. kom. za veterane

 • Tina Gomilšek, članica UO; pred. kom. za mladino

 • Dragica Golubič, članica UO; gospodarica

 • Sanja Hleb Oset, članica UO

Nadzorni odbor

 • Tomaž Urleb, predsednik NO

 • Boštjan Kašman, član NO

 • Samo Steblovnik, član NO

Disciplinska komisija

 • Vilibald Hleb, predsednik DK

 • Miran Obrovnik, član DK

 • Stojan Škerjanc, član DK

 • Marko Kofler, nadomestni član DK

 • David Marin, nadomestni član DK

Poveljstvo

 • Mihael Hleb Oset, poveljnik GE

 • Denis Zafran, namestnik poveljnika GE

 • Sanja Hleb Oset, podpoveljnica GE

 • Matej Borovnik, glavni strojnik

 • Bojan Toplak, orodjar

 • Stojan Škerjanc, pomočnik poveljnika za prvo pomoč

 • Matic Žvegler, pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal

 • Primož Markuš, pomočnik poveljnika za radijske zveze

JOŽE URLEB, častni predsednik