SPOZNAJTE NAŠE VODSTVO

Vodstvo PGD Bistrica ob Dravi

Upravni odbor

 • Stojan Škerjanc, predsednik

 • David Marin, namestnik predsednika

 • Špela Šopinger, tajnica

 • Dušanka Obrovnik, blagajnik

 • Damjan Zemljič, član UO; pred. kom. za mladino

 • David Marin, član UO; pred. kom. za članice

 • Jože Hadner, član UO; pred. kom. za veterane

 • Mihael Hleb Oset, gospodar

 • Dragica Golubič, članica UO

Nadzorni odbor

 • Aleksander Brunčko, predsednik NO

 • Mihael Hleb Oset, član NO

 • Jože Hadner, član NO

Disciplinska komisija

 • Jernej Jerebic, predsednik DK

 • Primož Markuš, član DK

 • Damjan Zemljič, član DK

 • David Marin, nadomestni član DK

 • Jože Hadner, nadomestni član DK

Poveljstvo

 • Sanja Hleb Oset, poveljnica GE

 • Stojan Škerjanc, namestnik poveljnika GE

 • Mihael Hleb Oset, podpoveljnik GE

 • Mihael Hleb Oset, glavni strojnik

 • Primož Markuš, orodjar

 • Matej Marin, pomočnik poveljnika za prvo pomoč

 • Damjan Zemljič, pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal

 • Jernej Jerebic, pomočnik poveljnika za radijske zveze

JOŽE URLEB, častni predsednik

Upravni odbor

 • Stojan Škerjanc, predsednik

 • David Marin, namestnik predsednika

 • Špela Šopinger, tajnica

 • Dušanka Obrovnik, blagajnik

 • Damjan Zemljič, član UO; pred. kom. za mladino

 • David Marin, član UO; pred. kom. za članice

 • Jože Hadner, član UO; pred. kom. za veterane

 • Mihael Hleb Oset, gospodar

 • Dragica Golubič, članica UO

Nadzorni odbor

 • Aleksander Brunčko, predsednik NO

 • Mihael Hleb Oset, član NO

 • Jože Hadner, član NO

Disciplinska komisija

 • Jernej Jerebic, predsednik DK

 • Primož Markuš, član DK

 • Damjan Zemljič, član DK

 • David Marin, nadomestni član DK

 • Jože Hadner, nadomestni član DK

Poveljstvo

 • Sanja Hleb Oset, poveljnica GE

 • Stojan Škerjanc, namestnik poveljnika GE

 • Mihael Hleb Oset, podpoveljnik GE

 • Mihael Hleb Oset, glavni strojnik

 • Primož Markuš, orodjar

 • Matej Marin, pomočnik poveljnika za prvo pomoč

 • Damjan Zemljič, pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal

 • Jernej Jerebic, pomočnik poveljnika za radijske zveze

JOŽE URLEB, častni predsednik