ZGODOVINA IN RAZVOJ PGD BISTRICA OB DRAVI

Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Dravi je bilo ustanovljeno 22. avgusta leta 1909. Ustanovil ga je g. Fridrich Schubitz.

Vsa leta nas vodi humano načelo pomagati sočloveku v nesreči, reševati ljudi, živali in premoženje.
Gasilstvo je po Zakonu o varstvu pred požarom in Zakonom o gasilstvu humanitarna dejavnost, ki opravlja pomembne naloge v lokalni skupnosti in državi.

Do leta 1982 smo delovali kot VI. sektor okrajne gasilske zveze Maribor. V letu 1983 je bila ustanovljena občinska gasilska zveza Maribor-Ruše in v njo vključeno tudi naše gasilsko društvo. Popolna osamosvojitev občine Ruše v letu 1990 je posledično preoblikovalo tudi gasilstvo in dobili smo Občinsko gasilsko zvezo Ruše. Na podlagi 32. člena Zakona o gasilstvu (URL RS št. 71/93), 9. in 11. člena Zakona o društvih (URL RS št. 60/95) in v skladu s Statutom GZ Slovenije in sklenjene pogodbe o ustanovitvi GZ Ruše (4. 4. 1997) smo torej dobili sedanjo GZ Ruše. Pred nekaj leti pa tudi Gasilsko poveljstvo občine Ruše.

GZ Ruše združuje PGD:

  • PGD Lovrenc na Pohorju  – ustanovljeno leta 1877
  • PGD Ruše  – ustanovljeno leta 1890
  • PGD Selnica ob Dravi  – ustanovljeno leta 1903
  • PGD Smolnik  – ustanovljeno leta 1907
  • PGD Bistrica ob Dravi  – ustanovljeno leta 1909
  • PGD Slemen  – ustanovljeno leta 1946

Vsa PGD GZ Ruše smo tudi člani GZ Slovenije, ki je naša krovna organizacija. PGD Bistrica ob Dravi danes šteje skoraj 90 članic in članov. Ponosni smo na 4 veterane. Posebno skrb posvečamo pridobivanju mladih gasilcev v starosti med 6 – 18 letom. Imamo jih okoli 30. Od 14. 2. 2000 ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu.
Naša udarna moč so operativni člani, ki so ustrezno opremljeni. To opremo ustrezno dopolnjujemo. Velik poudarek dajemo izobraževanju ter usposabljanju članstva in preventivnim aktivnostim.

Društvo vodi 9 članski upravni odbor, ki je operativno-izvršilni organ Občnega zbora, ki opravlja organizacijska in tehnično-administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Operativno vodenje opravlja poveljnik. Za strokovno pomoč pri operativnem vodenju ter opravljanju strokovno-tehničnih nalog v PGD imamo organizirano Poveljstvo, ki pripravlja predloge in podlage za odločanje poveljnika. Požarno varnostni rajon PGD Bistrica ob Dravi obsega naselja: Bistrica ob Dravi, Log, Bezena in Laznica.

V voznem parku imamo štiri gasilska vozila:

  • GVC-1 – MAN TGM 13.280 4×4, leto izdelave 2009
  • GVGP-1 – FORD RANGER 3.2 WILDTRAK 4X4, leto izdelave 2016
  • GVM-1 – VW Caravelle 2.0, leto izdelave 2014
  • VGV – Toyota Hilux 2.8 4×4, leto izdelave 2021

Vsa vozila imajo vso pripadajočo gasilsko zaščitno in reševalno opremo. V garaži imamo tudi priklopnik s prenosno motorno brizgalno.

Naše PGD sodeluje z vsemi PGD v GZ, kakor tudi z GZ Ruše.

Od leta 1974 sodelujemo s PGD Sodišinci iz Prekmurja, zato je v letu 2013 prišlo do podpisa listine o pobratenju. Listino o pobratenju smo podpisali v letu 2006 tudi s PGD Bistrica ob Sotli.

Od leta 2008 dobro sodelujemo s PGD Kapla na Kozjaku, s katerimi smo leta 2021 podpisali listino o pobratenju. Zato so toliko bolj zanimiva vsakoletna srečanja vseh štirih PGD.

113 let smo z vami, a le z vašo pomočjo!

Naš rajon: