Domačinom priskočili na pomoč pri črpanju vode

Bistriški gasilci radi pomagamo ter vračamo pomoč domači lokalni skupnosti. Še posebej radi priskočimo na pomoč, ko ne gre za hujše nesreče ali urgentne primere.

Tako smo gasilci priskočili na pomoč pri črpanju vode. S tem smo dobili tudi priložnost, da obnovimo znanje na tem področju, mladi gasilci (pripravniki) pa s sodelovanjem na tovrstnih akcijah naberejo dragocene izkušnje pri delu s prenosno motorno brizgalno.