Gasilci iz Bistrice ob Dravi redno skozi leto večkrat mesečno treniramo, se usposabljamo in osvežujemo znanje na različnih  področjih požarne varnosti in varnosti pred drugimi nesrečami, ki nas lahko doletijo, kot so poplave, žledolom, vetrolom in druge nesreče tehnične narave. Tako se člani redno že nekaj let srečujemo vsako nedeljo dopoldan, ko namenimo čas gasilskemu izpopolnjevanju nas samih za varnost vseh krajanov v našem okolišu.